Paradigmani on vielä hahmotteluvaiheessa, mitä on pidettävä yhtenä paradigmaattisista lähtökohdistani.